Privacy Policy

Na našim web stranicama u pogledu klađenja posebno mjesto i prioritet predstavljaju privatni podaci posetitelja. Dokument politike privatnosti sadrži različite informacije koje su zasnovane na bilježenju podataka sa ove web stranice i načinu na koji se ti podaci koriste. Zaštita naših korisnika je u potpunosti usklađena sa zakonima i pravilima koji reguliraju ovu domenu.

Politika privatnosti primenjuje na sve aktivnosti posjetitelja naših stranica koje ih na bilo koji način dijele na mjestima za klađenje. Sve što je vezano za našu stranicu je predmet ove teme. Podaci koji su potekli iz offline načina ili nekog drugog kanala ne uzimaju se u obzir jer kao takve nisu relevantne.

Ako nekim slučajem imate dodatnih pitanja ili određenih nedoumica o primjeni politike privatnosti, slobodno nam se obratite. Tu smo za sva vaša pitanja.

Pristanak

Posjetom na našu stranicu i samim korištenjem iste slažete se sa našom politikom privatnosti i svim pravilima koje idu uz nju.

Podaci koji nisu dio politike privatnosti

Ovdje se radi o podacima koje prikupljamo te ih na neki način pružate vi sami, a sve to dolazi iz vaših odabira i navigacije preglednikom.

Različiti podaci mogu biti prikupljeni u ovisnosti o pojedinom kontaktu. U slučaju direktnog kontakta, moguće je prikupiti različite podatke o vama kao vaše ime, email, broj telefona, sadržaj određene poruke i sl. U ovo mogu biti uključeni i drugi podaci kao i prilozi koji se mogu naći uz sam zahjtev.

Kada je reč o registraciji, moguće je da će od Vas biti traženi sljedeći podaci: vaše ime, telefonski broj, email adresa kao i naziv kompanije. Sve spomenuto je usklađeno sa zakonskim regulativama za ovu domenu.

Na koji način se Vaši podaci koriste?

Korištenje podataka vrši se na različite načine pomoću kojih se prikupljaju podaci uključujući:            

  • Poboljšanje, prilagođavanje i proširenje naše web stranice
  • Pružanje, upravljanje i održavanje naše web stranice
  • Shvaćanje i analiziranje o korištenju ove web stranice
  • Razvijanje novih proizvoda, usluga i drugih značajnih funkcija

Informacije za djecu

Naš veliki prioritet je povećanje zaštite djece prililkom samog korištenja interneta. U tom pogledu ohrabrujemo roditelje i staratelje da učestvuju, promatraju i nadziru njihove aktivnosti online. Naša stranica ne prikuplja nikakve lične podatke djece koja su maloljetna. To je svjesna i društveno odgovorna mjera.

Ukoliko imate informaciju da je vaše dijete na našoj stranici podjelilo bilo kakve podatke molimo vas da nas kontaktirate kako bi promptno izbrisali takve podatke iz naše evidencije. Morate uzeti u obzir da su naše stranice namenjene klađenju samo za punoljetne osobe. 

Naše je mišljenje da to maloljetnicima nije dozvoljeno te mislimo da nebi smjeli posjećivati takve stranice.

GDPR regulacije za zaštitu osobnih podataka

GDPR je skup zakona evropske regulative koji vam pruža zaštitu podataka ma gdje god se vi nalazili ili u bilo koju svrhu ih koristili. Želimo da budete sigurni u svakom pogledu i upoznati sa vašim pravima na zaštitu osobnih podataka. U tom smislu svaki korisnik ima pravo na sljedeća prava:

  • Pravo pristupa- vaše je pravo zahtijevati kopiju vaših podataka od bilo koga. Za narudžbu ove usluge moguća je naknada koja će vam biti naplaćena.
  • Pravo na ispravljanje –  u pogledu netočnih podataka također imate pravo i na zahtjev za ispravku informacija za koje smatrate da su netočni ili nepotpuni
  • Pravo na brisanje – ukoliko želite uklanjanje svih vaših podataka sa naše stranice, pod određenim uvjetima svakako imate pravo na to

U slučaju da se odlučite iskoristiti bilo koje pravo koje vam zakonski pripada, slobodno nas kontaktirajte kako bi isto realizirali i ispunili vaš zahtjev koji ulazi u skup spomenutih prava.